Deze site gebruikt cookies. Indien u verder door de site navigeert, stemt u in met ons gebruik van cookies. Meer info vindt u hier
(+34) 965837785
Ferienhäuser Vakantiehuizen Villas location de vacances Alquiler de vacaciones дома отдыха

Appartementen en villa's met privé zwembad

ALGEMENE RESERVERINGSVOORWAARDEN

1.- Introductie

De accommodaties te huur staan onder toezicht van de beheermaatschappij: ALQUILERES IFACH, S.L., die verantwoordelijk is voor het verlenen van diverse diensten zoals levering van sleutels, reiniging, onderhoud, enz... 

2.- Toepasselijkheid

Deze algemene reserveringsvoorwaarden zijn van toepassing voor alle reserveringsovereenkomsten tussen Huurder en Verhuurder.

3.- Totstandkoming reserveringsovereenkomst

Op het moment dat de huurder een reservering maken via het Internet, schriftelijk, telefonisch, via e-mail of persoonlijk met de verhuurder, of met een reservering agent wordt geacht gehouden een contract waarop algemene voorwaarden van de boeking van toepassing zijn.

4.- Modificaties

Wijzigingen in het boekingscontract en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen van kracht indien deze schriftelijk tussen de huurder en de boekingsagent zijn overeengekomen. Elke resulterende wijziging in de huurprijs moet schriftelijk tussen de partijen worden overeengekomen.

5.- Prijs

Prijzen zijn aangegeven in euro's per accommodatie en per week of per dag.

ALQUILERES IFACH, S.L. behoudt zich het recht voor om de huurprijs te wijzigen als er schommelingen in tarieven, wisselkoersen en belastingen zijn. ALQUILERES IFACH is niet verantwoordelijk voor drukfouten in brochures of prijslijsten

6.- Betalingsvoorwaarden

Een reservering kan via het internet, schriftelijk, telefonisch, per e-mail of persoonlijk bij een boekingsagent worden gedaan.

De boeking zal definitief zijn na ontvangst van 30% van de prijs van de reserve- die binnen 3 werkdagen na de reservering op aangegeven rekening moet zijn.

50% van het resterende bedrag moet in het bezit van de agent zijn niet later dan 28 dagen vóór de aankomstdatum zoals aangegeven op het boekingsformulier, en de resterende 20% zal worden betaald bij het sleutel ontvangst.

Wanneer de reservering is ingediend binnen de vier weken voorafgaand aan de huurperiode, 80% van de prijs word betaald bij het maken van de reservering en 20% van dit bedrag zal betaald moeten worden, bij het sleutel ontvangst samen met de extra's en de borg.

7.- Ontbinding

Het contract wordt beëindigd (de reservering wordt geannuleerd) als de huurder niet voldoet aan de voorwaarden uiteengezet in punt 6. De aanbetaling wordt ingehouden om de gemaakte kosten en de geleden schade te dekken, inclusief het verlies van voordelen.

8.- Annulering

In geval van annulering ALQUILERES IFACH, S.L. is bevoegd om de beheerskosten die zijn naar behoren onderbouwd worden betaald.

Met uitzondering van het aantoonbare geval van overmacht van de klant, ALQUILERES IFACH, S.L. U hebt ook recht op een vergoeding bestaande uit:

10% van de aanbetaling wanneer de annulering plaatsvindt meer dan 30 dagen vastgesteld voor de bezetting van de accommodatie op voorhand

50% wanneer een voorschot van meer dan 7 en maximaal 30 dagen.

100% bij annulering 7 of minder dagen van tevoren plaatsvindt. 

9.- Borg

VERHUUR IFACH, S.L. verzoek om een aanbetaling van € 150,00 voor toeristische appartementen, in het geval van vakantievilla's kan variëren van € 300 tot € 1000, afhankelijk van het huis. Deze aanbetaling dient op de dag van aankomst te worden betaald, door de creditcard van de huurder te blokkeren. De aanbetaling wordt binnen 7 dagen na het einde van de huurperiode vrijgelaten.

In het geval van schade en / of verliezen in het gehuurde, zal het totale bedrag worden afgetrokken van de aanbetaling. Indien schade en / of verliezen in het gehuurde zijn superieur aan de imposante betaalde borg moet de huurder de rest rechtstreeks aan de accommodatieverschaffer betalen.

Breuken, verliezen en / of schade aan het gehuurde moeten onmiddellijk an de agent op de hoogte te worden gemeld.

10.- Verantwoordelijkheid van de verhuurder.

De leverancier van de accommodatie, de boekingsagent of de verhuurder zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor het verlies (van waarde) en / of schade aan de bezittingen van de huurder en andere bewoners, veroorzaakt door het onjuiste gebruik van het gehuurde.

Als de huurder schade lijdt als gevolg van gebreken in het gehuurde, is de verantwoordelijkheid van de verhuurder beperkt tot de huurprijs.

De wettelijke compensatie wordt toegepast op de geleden schade als gevolg van de contractuele overtreding van de verhuurder.

De verhuurder is niet aansprakelijk voor enige andere schade.

11.- Verantwoordelijkheid van de huurder

De huurder die accommodatie voor andere bewoners reserveert (naast hemzelf), is hoofdelijk aansprakelijk voor de totale huurprijs en de schade veroorzaakt door zijn gedrag en voor het gedrag van alle anderen

De reservering is geldig voor het aantal personen dat op het reserveringsformulier is aangegeven. Daaroom is niet toegestaan om de accommodatie te bezetten met meer mensen dan die aangegeven.

De bezetting met een groter aantal mensen kan leiden tot de beëindiging vanhuurovereenkomst en het verlies van de aanbetaling.

In dat geval worden de gedane betalingen niet terugbetaald en moet de huurder het volledige bedrag van de huur betalen.

Indien de huurder van plan is om te verblijven in het gehuurde met meer mensen dan toegestaan, moet schrieftelijk verzoek ingedient te worden bij agent.

De provider van de accommodatie kan weigeren diet te doen of een toeslag in te dienen

De huurder gaat akkoord met om te bezetten de accommodatie volgens het algemeen kracht van normen.

Als de client om privé redenen vóór hun verblijf het appartament verlaat, heb geen recht op restitutie.

12.- Duur van het verblijf, aankomst en vertrek

12.1.- Over het algemeen geldt een minimum verblijf van 7 dagen. De gebruikelijke aankomst- en vertrekdag kunnen variëren per locatie (Zie functies in het web). Buiten het hoogseizoen, is over het algemeen mogelijk om elke dag van de week te kiezen voor de aankomst of vertrek

Voor een huurperiode van 4 dagen of minder wordt meestal een toeslag per dag in rekening gebracht

Voor meer informatie neem contact op met de agent van uw boeking.

In het geval dat u aankomt na de aangegeven tijd, heeft de aanbieder van de accommodatie het recht om u de kosten in rekening te brengen die zijn ontstaan door deze sleuteloverdracht.

12.2.- Op de dag van vertrek, moet het pand verlaten worden om de door agente aangegeven tijd, anders kan dat deze recht hebt op schadevergoeding

Deze akte zou kunnen verlies opleveren, op zijn minst de door huurder betalde borg. Hoog seizoen: check-in tijd vanaf 17:00 tot 19:00 uur. Uitchecken voor 10.00 uur. Buiten het hoog seizoen: raadplegen.

12.3.- Bij vertrek dient de huurder de accommodatie in een behoorlijke staat achter te laten dat wil zechen - bezemschoon.

De in en om de accommodatie aanwezige zaken dienen op hun oorspronkelijke plaats (zoals bij aankomst) te worden teruggezet. Vaatwasseren Serviesgoed dient   afgewassen en opgeborgen te zijn op de daartoe bestemde plaats.

De agent heeft het recht om een ​​laatste inspectie te doen. Indien de accommodatieverschaffer constateert dat meerdere zaken niet op hun oorspronkelijke plaats zijn teruggezet of indien de accommodatie niet bezemschoon is achtergelaten, is hij gerechtigd om extra kosten aan de huurder in rekening te brengen (30€).

13.- Wijziging of beëindiging

In geval van overmacht of omstandigheden van dien aard dat niet redelijk geacht is te moeten worden nageleefd met het contract, kan de beheermaatschappij sommige van de gecontracteerde diensten wijzigen, vervangen de gehuurde eigenschap door een soortgelijke accommodatie of zelfs annuleren van de reservering. In het laatste geval is het verplicht om terug te keren van de reeds betaalde bedragen.

14.- Verboden

Het is verboden voor de huurder:

14.1.- Het gebruik van de accommodatie of verblijf's nachts in het zelfde, een aantal gebruikers hoger dan in het contract aangegeven.

14.2.- La cesión del contrato, reserva o uso a terceras personas.

14.3.- Elke activiteit in tegenstelling tot samenleven, hygiëne en regelmatige openbare orde, of om de normale rest van andere gebruikers van het pand of buren te storen.

14.4.- Alle acties die in strijd zijn met de ijverige gebruik van de accommodatie, apparatuur en faciliteiten die er deel van het zelfde uitmaken.

Overtreding van deze verboden kan oorzaak vormen voor waarschuwing en betaling van schadevergoeding en beëindigen van het contract

15.- Claims.

Indien u op de bestemming een fout of tekortkomingen constateert dan wordt van u verwacht dat u daarvan melding maakt bij het plaatselijk agentschap/boekingsagent.

Dit kan verdere ongemaken voorkomen. Mocht u ter plaatse ernstige klachten hebben, dan dient u onmiddellijk de accommodati agent op de hoogte te stellen.

Op deze manier is de accommodatie agent in de gelegenheid de klacht sneller op te lossen. Wanneer uw klacht niet naar tevredenheid ter plekke is opgelost moet uw klacht uiterlijk voor vertrek van de accommodatie schriftelijk bij de boekingsagent ingediend te zijn. Als u overstapt naar een andere accommodatie of verlaat het gehuurde op voorhand zonder overleg met het management bedrijf zal alle rechten verliezen op teruggave.

16.- Verzekeringen 

De huurprijs is exclusief verzekeringen tenzij uitdrukkelijk vermeld is dat de huurprijs inclusief verzekeringen zijn en de soort verzekering is vermeld. 

17.- Schoonmaakkosten

Eindschoonmaakkosten zijn inbegrepen in de huurprijs.

18.- Beddengoed en handdoeken

Beddengoed en handdoeken zijn inbegrepen in de huurprijs.

19.- Extra faciliteiten

Extra bed, een wieg, kinder stoel, etc aanvragen... tegen een meerprijs, die kunt u konsulteren op de website.

20.- Huisdieren

De meerderheid van de eigenaren niet toestaan huisdieren. Alleen met de uitdrukkelijke toestemming van de beheerder en met vermelding in het boekingsformulier zal worden toegestaan ​​om een ​​huisdier in of rond het huis

De leverancier van de accommodatie kan een verhoging plaatsen van de verplichte eindschoonmaak kost van €55,00 per huisdier, evenals een extra bedrag van de borgtocht.

21.- Werk

De beheermaatschappij is niet verantwoordelijk voor het lawaai en het ongemak van werken of andere omstandigheden van derden door wie kunnen de huurders lijden.

22.- Satelliet-tv

Als satelliet-tv in de beschrijving is aangegeven, betekent dit niet automatisch dat u de receptie hebt van alle programma's die u wilt.

De huiseigenaren, veelal buitenlanders, hebben decoders die niet altijd geschikt zijn voor het ontvangen van de Spaanse canalen.

23.- Water en elektriciteit

In de zuidelijke landen vorkomt vaker de levering van watervoorziening en elektriciteit af te sluiten. De autoriteiten gemeentelijke of regionale, door verschillende motieven, kunnen instemmen dat deze worden afgekort tijdelijk of de distributie beperken. In gefal van kortsluiting van de watervoorziening of elektriciteit, de beheermaatschappij zal vergemakkelijken door de meest geschikte middelen de nodige voorziening tot het noodzakelijke minimum te dekken, maar in geen geval verantwoordelijk kan worden gesteld de agente van de accommodatie.

24.- Stroomverbruik

Het kan zijn dat in bepaalde seizoenen voor woningen met verwarming en / of airconditioning het betalen van een wekelijkse vergoeding is vereist.

Voor specifiekere informatie en bedragen, kunt u op het web de bijzonderheden van de accommodatie raadplegen of u kunt contact opnemen met uw boekingsagent.

25.- Bescherming van gegevens

25.1.- Verantwoordelijk

Verantwoordelijk voor de behandeling

ALQUILERES IFACH, S.L. (hierna “ALQUILERES IFACH”)

B53257564

C/ Castellón, 4; Gebouw Turis, bajo, 03710 de Calpe (Alicante)

Telefoon: 0034 965 837 785

E-mail: alquileres@grupoturis.com

Delegate of Data Protection (DPD):

In het geval data ALQUILERES IFACH later een DPD aanduidt, op het moment van aanwijzing, zullen de gegevens (telefoon en e-mail) van die DPD op de website worden gepubliceerd.

25.2.- Doel van de behandeling

Uw gegevens kunnen worden gebruikt om:

  • Beheer de levering van de dienst die u huurt en de naleving van wettelijke en contractuele verlichtingen, tussen de gegevens die tijdens de dienst worden verzameld, kunnen gezondheidsgerelateerde gegevens bevatten.
  • Om u op alle mogelijke manieren, inclusief elektronische middelen, commerciële informatie te storen over onze producten en diensten met betrekking tot de verhuur van appartementen en / of kerst of soortgelijke groeten.

Als u akkoord gaat, kijk hier

25.3.- Legitimatie

De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is de uitvoering van het contract voor de levering van diensten, volgens de voorwaarden en bepalingen in de algemene contractvoorwaarden en de naleving van wettelijke en contractuele verplichtingen.

Commerciële communicatie met betrekking tot onze producten en diensten is gebaseerd op de toestemming die we hebben aangevraagd voor dit doel.

Alle gevraagde gegevens moeten worden ingevuld, als u dit niet aangeeft, kan ALQUILERES IFACH de gevraagde service niet leveren.

In ieder geval zal de weigering en / of intrekking van de toestemming voor reclamezendingen in geen geval de uitvoering van het contract in het gedrang brengen.

24.5.- Termijnen / criteria voor gegevensbescherming

Uw persoonlijke gegevens worden bewaard zolang de gecontracteerde dienst wordt onderhouden en met het doel om advertenties te versenden terwijl de toestemming hiervoor niet wordt ingetrokken, in welk geval de gegevens worden verwijderd, begrip onderdrukking als blokkering daarvan, in die zin, de geblokkeerde gegevens zijn uitsluitend beschikbaar voor de rechtbank, het openbaar ministerie of andere bevoegde overheidsdiensten, met name voor de gegevensbeschermingsautoriteiten, voor het vereiste van mogelijke verantwoordelijkheden die voortvloeien uit de behandeling en voor de verjaringstermijn daarvan.

25.5.- Ontvangers

Er wordt niet verwacht dat gegevenscommunicatie met derden wordt uitgevoerd, behalve wettelijke verplichtingen.

Als u akkoord gaat, kijk hier

25.6.- Rechten

Uitoefening van rechten: als u uw rechten op toegang, rectificatie, schrapping, portabiliteit van uw gegevens, evenals de beperking of verzet tegen uw behandeling wenst uit te oefenen, stuur dan een brief Gericht aan ALQUILERES IFACH, naar het hierboven vermelde adres, of naar de e-mail alquileres@grupoturis.com met de referentie Client Data Protection, waarbij een kopie van uw ID of een gelijkwaardig identiteitsbewijs wordt bijgevoegd.

Rechtmatige toestemming tot intrekking: u kunt te allen tijde de toestemming voor de verwerking van uw gegevens intrekken door te schrijven naar ALQUILERES IFACH op het hierboven vermelde adres, of e-mail: alquileres@grupoturis.com met de referentie Klantgegevensbescherming, inclusief kopie van uw identiteitsbewijs of equivalent identificatiedocument, zonder deze herroeping van toestemming die de behandeling beïnvloedt op basis van de toestemming voorafgaand aan de intrekking.

Claim: in ieder geval kunt u, als u begrijpt dat uw rechten zijn geschonden, een claim indienen bij het Spaanse bureau voor gegevensbescherming, gevestigd op Calle Jorge Juan, 6; 28001 in Madrid, telefoon 901 100 099 en website www.agpd.es

26.- Wettelijke regeling

Voor alle claims die voortvloeien uit dit contract, zullen de partijen zich onderwerpen aan het rechtsgebied van Denia, waarbij afstand wordt gedaan van het rechtsgebied dat van toepassing was.

Calperent
Castellon 4,Edificio Turis 03710 Calpe, Alicante, Spain
Tel: +34 965837785
Fax: (+34) 965839759
www.vakantiehuizen-calpe.nl
Social Media
Mis nooit onze aanbiedingen
Online Booking System Powered by i-rent.net